Türkiye’nin atık yönetimi

Türkiye'nin atık yönetimi, zaman içinde çeşitli düzenlemeler ve politika değişiklikleriyle gelişmiştir.  Atık yönetimi konusunda daha sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım benimsemek için çaba gösterilmektedir. Ancak, atık yönetimi konusundaki gelişmelerde sürekli bir iyileşme ve katılım için çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Atık Yönetimi Mevzuatı: Türkiye'de atık yönetimi, başta "Atık Yönetimi ve Kontrolü Yönetmeliği" olmak üzere çeşitli yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu yönetmelikler, atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve kontrolü gibi konuları kapsar.

Atık Toplama ve Geri Dönüşüm: Türkiye'de belediyeler ve özel sektör firmaları, atık toplama ve geri dönüşüm süreçlerini yönetir. Ambalaj atıkları, kağıt, cam, plastik gibi malzemeler geri dönüşüme kazandırılmak üzere ayrılır.

Üretici Sorumluluğu: Türkiye'de "Üretici Sorumluluğu" ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda, üreticiler ürettikleri ürünlerin ambalaj atıklarının bertaraf edilmesinden sorumludur ve geri dönüşüm faaliyetlerine katkıda bulunmalıdırlar.

Entegre Atık Yönetim Tesisleri: Türkiye'de entegre atık yönetim tesisleri kurulmaktadır. Bu tesislerde, atıkların geri dönüşümü, enerji üretimi veya diğer çevresel etkilerin en aza indirilmesi için çeşitli teknolojiler kullanılır.

Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma: Türkiye, biyoçeşitliliği koruma amacıyla özel doğa koruma alanları ve milli parklar gibi alanlar oluşturmuştur. Atık yönetimi, bu alanlarda doğal ekosistemlere zarar vermemek adına özenle yürütülmektedir.

Tıbbi Atıklar: Sağlık sektöründe oluşan tıbbi atıkların yönetimi özel düzenlemelere tabidir. Bu atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi belirli standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

E-atık Yönetimi: Elektronik atıkların (e-atık) yönetimi, özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak önem kazanmıştır. Bu kapsamda, e-atıkların toplanması ve geri dönüşümü için özel düzenlemeler yapılmıştır.